7 manieren voor sneller, efficiënter en veiliger communiceren binnen zorgteams

WIN MEER TIJD VOOR ZORG VERLENEN

Meer handen aan het bed, daar draait het om in de zorgsector.

Deze uitdaging is al jaren groot en wordt in de toekomst alleen maar groter. Voor veel zorgmedewerkers en -managers is het daarom een bron van frustratie dat er veel kostbare tijd verloren gaat door de manier waarop communicatie tussen collega’s plaatsvindt binnen zorgorganisaties. Deze is vaak inefficiënt, traag en bovendien in sommige gevallen ook nog eens onveilig.

Gelukkig zijn er concrete manieren die helpen om zorgprofessionals wél snel en veilig met elkaar te laten communiceren, zodat ze zich nog beter op hun zorgtaak  kunnen richten. In deze paper zetten we deze manieren op een rij.

Whitepaper: upgrade skype for business to teams

HAAL MEER RENDEMENT UIT MENSEN EN DE PRODUCTIE

For those who haven't heard of Microsoft Teams (Teams) yet, I'll start a brief description first. Teams launched in 2016 and since then it's THE fastest growing platform in Microsoft's history. It's used for collaborating and driving digital transformation within organizations. Globally 329.000 companies are using Teams, 87 of which are Fortune 100 companies. Furthermore, Teams now supports over 44 languages and 54 customers have over 10.000 or more active users. Although Teams has Skype-like functionalities, it has much more features and capabilities. Are you impressed yet? If not, than you will be if you look at all the new functionalities since it has been launched and those that are planned for the future.

Do you want to learn more about which steps to take during this upgrade process? Fill in the form on the right and download our e-Book about upgrading from SfB tot Microsoft Teams.

De 9 geheimen van effectieve interne nieuwsvoorziening

Worstelt u ook met het het vormgeven van uw interne nieuwsvoorziening? Begrijpelijk! Maar maximaal 32% van de ontvangers opent een digitale nieuwsbrief! Een groot deel van uw organisatie wordt dus niet bereikt op deze manier. Zij zien geen toegevoegde waarde in het lezen van de nieuwsbrief, maar waarom niet?

Om u te helpen om ook de andere 68% van uw organisatie aan te sporen of te inspireren om het interne nieuws te gaan lezen, geven wij onze 9 geheimen prijs waarmee u het bereik en de relevantie van uw nieuwsbrief kunt vergroten. Denk hierbij onder meer aan hoe u uw nieuwsvoorziening…

·       … persoonlijker kunt maken

·       … toegankelijker kunt maken

·       … eenvoudiger kunt maken

Met de juiste tool is het eenvoudig aan alle voorwaarden te voldoen. Wilt u het bereik en de relevantie van uw interne nieuwsvoorziening verbeteren? Download dan geheel vrijblijvend hieronder de whitepaper ‘De 9 geheimen van effectieve interne nieuwsvoorziening’.

Microsoft 365 implementatie: trap niet in deze 10 valkuilen

MODERNISEER UW ORGANISATIE EN WERK EFFECTIEVER SAMEN

Een vraag die we vaker horen is: ”Is Microsoft 365 niet puur de vervanging van de standaard Windows- en Office-pakketten?”. Maar Microsoft 365 veel meer dan dat. Bijvoorbeeld door nieuwe mogelijkheden in de manier van samenwerken. Maar ook de wijze waarop informatie op ieder device beschikbaar komt. Dit stelt organisaties in staat om op een nieuwe wijze doelen te bereiken, waarbij de gebruiker centraal staat. Onmisbaar voor moderne organisaties, toch? Maar de implementatie van Microsoft 365 gaat niet altijd vlekkeloos. In deze whitepaper geven we 10 valkuilen die u kunt tegenkomen bij de implementatie. We lichten alvast een tipje van de sluier op met 3 valkuilen:

  1. Huidige infrastructuur is onvoldoende in kaart gebracht

  2. Verminderde productiviteit door gebrek aan synergie tussen apps

  3. Verlies van momentum door verkeerde projectplanning

DE HUIDIGE INFRASTRUCTUUR IS ONVOLDOENDE IN KAART GEBRACHT

Het klinkt voor de hand liggend, maar in de praktijk blijkt vaak dat er wordt begonnen met de Microsoft 365 implementatie, zonder een assessment van de eigen infrastructuur. Vervolgens komen organisaties er dan achter dat de infrastructuur niet klaar is voor het werken vanuit de cloud, of dat de mobiele devices ongeschikt zijn voor het gebruik van Skype for Business.

VERMINDERDE PRODUCTIVITEIT DOOR GEBREK AAN SYNERGIE TUSSEN APPS

Medewerkers zijn steeds meer zelfredzaam. Ze kunnen eenvoudig hoogwaardige productiviteitsapps op hun mobiele telefoon installeren. Deze apps werken ook nog eens goed samen, waardoor hun productiviteit enorm omhoog gaat. Dit is precies wat een platform voor samenwerking en communicatie binnen de organisatie ook moet kunnen. Simpele handelingen, zonder dubbel werk.

VERLIES VAN MOMENTUM DOOR VERKEERDE PROJECTPLANNING

Een project dat een jaar duurt tot aan de eerste lancering is funest voor het enthousiasme en verliest momentum. Daarom adviseren we: denk groot, maar begin klein. Hoe? Dat leggen we verder uit in deze whitepaper.

AAN DE SLAG MET DE IMPLEMENTATIE VAN MICROSOFT 365

Wilt u uw organisatie moderniseren door effectiever samen te werken en beter te communiceren? Ga dan aan de slag met Microsoft 365. In deze whitepaper leest u welke valkuilen u moet vermijden bij de implementatie van Microsoft 365.

 

Een ROI van 162%: de business case voor office 365

“Wat zijn de voordelen, wat levert het op, wat zijn de kosten, wat zijn de risico’s en hoe flexibel zijn we met Office 365?”. Met andere woorden, wat is de business case? Dit is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Uit onderzoek blijkt nu dat het mogelijk is om uw investering met 162% terug te verdienen. 

In opdracht van Microsoft heeft Forrester Consulting een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Total Economic Impact” (TEI) van Office 365. Het TEI framework is een middel om kosten, voordelen, flexibiliteit en risico’s van een investering tegen elkaar af te wegen. In het onderzoek van Forrester zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd door het uitpluizen van een aantal cases en het uitvoeren van een uitgebreide survey.

De conclusie van dit onderzoek is dat investeren in Office 365 zich absoluut terugbetaalt. Een ROI van 162%, een internal return rate van 468% en een terugbetaaltermijn van 7 maanden; dat zijn de voordelen die Office 365 met zich meebrengen.

Forrester onderzoek de economische impact van Office 365 op een vijftal vlakken, namelijk: technologie, mobiliteit, control & compliance, Business Intelligence en Enterprise Social. Hieronder volgt een tipje van de sluier van de resultaten van het onderzoek:

·       Het onderzoek wijst onder andere uit dat Office 365 voordelen biedt op het gebied van technologie omdat een organisatie geen nieuwe hardware infrastructuur aan hoeft te leggen en dat minder mankracht nodig is om de tool draaiende te houden. Ook laat het onderzoek zien dat medewerkers na drie jaar 1 uur per dag overhouden doordat ze gebruik maken van Office 365. Deze tijd kunnen ze dan weer terugstoppen in uw organisatie.

·       Voorbeelden van kosten waar rekening mee gehouden moet worden zijn kosten voor de implementatie, trainingen, doorlopende system administration, en licenties.

·       Of Office 365 flexibiliteit oplevert wordt overtuigend met Ja beantwoord. Een van de ondervraagden gaf als reactie ‘It has given us tremendous agility’.

·       Risico’s zijn er ook. Een voorbeeld is het risico van implementatie. Dit risico houdt in dat het mogelijk is dat het uiteindelijke product afwijkt van de verwachte requirements. Dit is volgens Rapid Circle echter eenvoudig op te lossen door op een Agile manier Office 365 te implementeren. Door continu de requirements te toetsen, iteratief te werken en het eindproduct vanaf de start nog niet vast te leggen kan de implementatie altijd worden aangepast op de requirements van dat moment.

Wilt u precies weten op welke manier uw organisatie kan profiteren van Office 365, wat de kosten zijn, hoe het uw organisatie wendbaar houdt en wat de risico’s zijn? Download dan het hele onderzoek door hieronder het formulier in te vullen:

Guide: Setting up a project organization within microsoft teams

A COMPLETE PROJECT ORGANIZATION WITHIN HALF AN HOUR

The Teams app from Microsoft is a new tool that can be used as a hub for team work within Office 365. With Teams you can easily chat with your project team, share files and plan and hold skype meetings. This makes Teams extremely suitable for use as a tool to support project teams.

WORKING IN PROJECTS

Teams bring together tools that are used daily by your employees and present them in the context of the dialogue that a project team performs throughout the day. In this guide Rapid Circle likes to show how this actually works. This is done by putting the joint venture 'Working in projects' at the  center and showing how to set up a Team for this  . Although this guide focuses on the 'Working in projects' partnership , this guide can also be used as a guide for other partnerships.

A COMPLETE PROJECT ORAGANIZATION WITHIN HALF AN HOUR

Based on this guide it is possible to set up a complete project organization within 30 minutes with the help of Teams . The following components will be discussed:

  • The choice between a new Team or a new channel within an existing Team ;

  • The use of favorites to prioritize components that are important to your project team;

  • The use of tabs and connectors;

  • Best practices for optimal user convenience.

In this guide, Jacco Weijers - functional consultant at Rapid Circle - assists you in successfully setting up a project organization. Do you want to know more? Then download the guide ' Team Tutorial: Setting up a project organization in Microsoft Teams ' without obligation .


7 manieren voor snelle en efficiëntere communicatie binnen productieteams

HAAL MEER RENDEMENT UIT MENSEN EN DE PRODUCTIE

De productie efficiënt laten draaien, zonder vertragingen en vanuit een goede samenwerking. Deze uitdaging is en blijft groot. Er gaat namelijk veel kostbare tijd verloren door de manier waarop communicatie tussen collega’s en teams plaatsvindt binnen de productielijn. Deze is vaak inefficiënt, traag en draagt vaak niet bij aan het halen van deadlines. Gelukkig zijn er concrete manieren die helpen om de productie te stroomlijnen, door de communicatie tussen collega’s, teams en binnen de organisatie te verbeteren. Wat natuurlijk ook weer bijdraagt aan de realisatie van commerciële doelstellingen en de tevredenheid van de klant. In deze paper zetten we deze manieren op een rij.

10 aandachtspunten voor zorgorganisaties om te blijven voldoen aan de avg

ZO BLIJF JE AVG COMPLIANT

De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan om organisaties klaar te stomen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nu de wet van kracht is, is het een goed moment om een stap terug te doen en te kijken naar hetgeen er is gedaan. En natuurlijk ook om vooruit te kijken naar wat er gaat komen, want het blijven voldoen aan de AVG is een belangrijke uitdaging voor de komende tijd. 

In deze paper kijken we naar de 10 belangrijkste aandachtspunten, die je gaan helpen te blijven voldoen aan alle regels