gemeente

Rapid Circle helpt de Gemeente Bergen op Zoom met de implementatie van IntuneGemeente Bergen op Zoom heeft Rapid Circle gevraagd te ondersteunen bij de implementatie van Intune. Het uitgangspunt hierbij is om een volwassen pilot in te richten die de gemeentelijke data van Bergen op Zoom beveiligt conform de richtlijnen zoals beschreven in Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) door de IBD.

In de pilot gaat het primair om de implementatie van Intune. Door de pilot zal de gemeente ook inzicht verkrijgen in de mogelijkheden die de andere onderdelen van de Enterprise Mobility + Security (EMS – waarvan Intune onderdeel is) haar biedt. Die andere onderdelen zijn:

  • Azure Active Directory Premium (voor identiteitsbeheer)
  • Azure Rights Management (voor toegang- en informatiebeveiliging)
  • Advanced Threat Analytics

Het Intune project is onderdeel van het Bergse programma ‘Slim Samenwerken met Office 365’, waarmee medewerkers van deze gemeente in staat worden gesteld om anytime, anyplace en any device op een betrouwbare en veilige manier samen te werken met informatie en documenten, ook met externe partners.