backup

40ste Leap klant verwelkomd

In mei hebben we alweer onze veertigste klant verwelkomd op het Leap Backup platform. Met Leap Backup kun je Office 365 sites, SharePoint Online, backup-en én ‘restoren’. Je kunt zelfs meteen vanuit je desktop, direct uit je backup file, bestanden vinden en eruit halen. De kosten om gebruik te kunnen maken van dit platform starten bij $10 per maand.

Voor sommige klanten is het een geruststellend idee dat er lokaal een backup aanwezig is. De belangrijkste reden om Leap Backup te ontwikkelen waren de regels en richtlijnen waaraan voldaan moet worden binnen sommige organisaties met betrekking tot het maken van backups. Zo maakt Microsoft zelf periodiek backups, maar die worden niet langer dan 30 dagen bewaard. In sommige branches is het echter van belang om vaker backups te maken en deze ook langer te bewaren dan Microsoft standaard doet.

Ook dienen organisaties in sommige branches zich aan bepaalde richtlijnen te houden die voorschrijven dat bestanden ten allen tijde beschikbaar moeten zijn en dat documenten snel uit een backup gehaald moeten kunnen worden wanner er sprake is van spoed. Met Leap Backup is dit mogelijk.

Wilt u meer weten? Ga naar de website van Leap of neem contact op met Wilco Turnhout via wilco.turnhout@rapidcircle.com.

30ste Leap klant verwelkomd

Afgelopen maand hebben we onze dertigste klant verwelkomd op het Leap Backup platform. Met Leap Backup kun je Office 365 sites, SharePoint Online, backup-en en ‘restoren’. Je kunt zelfs direct uit je backup file, op je desktop, bestanden vinden en eruit halen. De kosten starten bij 10 dollar per maand.

Sommige klanten vinden het geruststellend dat er een backup lokaal aanwezig is. De belangrijkste reden voor ons om Leap Backup te ontwikkelen was de compliancy regels met betrekking tot backups. Microsoft backupt periodiek en backups worden niet langer dan 30 dagen bewaard. In sommige branches is het van belang om de backups langer te bewaren en vaker te backuppen dan Microsoft standaard doet.

Daarnaast zijn er binnen sommige branches richtlijnen dat bestanden te allen tijde beschikbaar moeten zijn en in hoge nood snel uit een backup gehaald moeten kunnen worden. Met Leap Backup kan dat.

Meer weten? Ga naar de website van Leap.