Leap Backup

40ste Leap klant verwelkomd

In mei hebben we alweer onze veertigste klant verwelkomd op het Leap Backup platform. Met Leap Backup kun je Office 365 sites, SharePoint Online, backup-en én ‘restoren’. Je kunt zelfs meteen vanuit je desktop, direct uit je backup file, bestanden vinden en eruit halen. De kosten om gebruik te kunnen maken van dit platform starten bij $10 per maand.

Voor sommige klanten is het een geruststellend idee dat er lokaal een backup aanwezig is. De belangrijkste reden om Leap Backup te ontwikkelen waren de regels en richtlijnen waaraan voldaan moet worden binnen sommige organisaties met betrekking tot het maken van backups. Zo maakt Microsoft zelf periodiek backups, maar die worden niet langer dan 30 dagen bewaard. In sommige branches is het echter van belang om vaker backups te maken en deze ook langer te bewaren dan Microsoft standaard doet.

Ook dienen organisaties in sommige branches zich aan bepaalde richtlijnen te houden die voorschrijven dat bestanden ten allen tijde beschikbaar moeten zijn en dat documenten snel uit een backup gehaald moeten kunnen worden wanner er sprake is van spoed. Met Leap Backup is dit mogelijk.

Wilt u meer weten? Ga naar de website van Leap of neem contact op met Wilco Turnhout via wilco.turnhout@rapidcircle.com.

Rapid Circle genomineerd voor Microsoft Partner of the Year Netherlands

Rapid Circle is genomineerd voor Microsoft Partner of the Year The Netherlands (‘Country Partner of the Year’) vanwege onze focus op Office 365, apps, Yammer en Azure. Op 6 mei mochten we samen met de andere genomineerden ‘pitchen’ voor de Microsoft jury. Op 25 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Wilco gaf een presentatie over uit wat het DNA van Rapid Circle is opgebouwd. In dit DNA speelt innovatie een belangrijke rol. Tevens is de toegevoegde waarde die we in de zorg leveren, en waar we ook trots op zijn, een belangrijk onderdeel.

Dat wij zorgmedewerkers mogen helpen hun werk leuker en efficiënter te maken, waardoor zij trots zijn op hun werk en meer tijd hebben voor zorgverlening, is voor ons een belangrijke motivatie in ons werk. Onze portalen zorgen ervoor dat cliënten/patiënten zelf ook meer inzicht hebben in eigen afspraken, dossiers en zorgdoelen, waardoor hij of zij meer verantwoordelijkheid kan nemen voor genezing en het welbevinden. Om dit te bewerkstelligen zijn portalen nodig die de applicatie-overschrijdende processen kunnen verbeteren. Hierdoor wordt 1) dubbel werk voorkomen, wordt 2) inzicht geboden vanuit één voorkant en kan 3) meer en gemakkelijker aansluiting worden gevonden met andere zorgonderdelen uit de keten. We maken daardoor serieuze impact op de gezondheidszorg denken wij.

B35.1.jpg

Tijdens onze pitch hebben we onderstaande video getoond. Deze werd erg goed ontvangen. Het geeft een leuke impressie van de kantoren en mensen van Rapid Circle

Projecten en apps van Rapid Circle

Een van de vele verhalen uit het portfolio van Rapid Circle die het goed doet op feestjes is het verhaal van Artsen Zonder Grenzen. Voor Artsen Zonder Grenzen hebben we ervoor gezorgd dat artsen in het veld, ondanks de smalle satellietlijntjes waar ze mee te maken hebben, toch bij cruciale informatie kunnen om hun zorgverlening goed te kunnen uitvoeren.

B35.2.jpg

Ook toonden we enkele van onze vele apps.

Attini Comms (voor meer info: http://attini.com)

B35.3.png

Leap Backup (voor meer info: http://leapbackup.com)

B35.4.png
Zorgapp

Zorgapp

Toegevoegde waarde samenwerking

We sloten onze pitch af door te benadrukken dat de samenwerking van Rapid Circle en Microsoft volgens ons veel mooie één-twee’tjes oplevert. Wij brengen specifieke business value voorbeelden en concrete klantvoorbeelden. Ook kunnen we aantonen dat deployment heel snel kan op basis van branchespecifieke applicaties voor Office 365. Bovendien kunnen wij het belang van succesvolle adoptie benadrukken. Vanzelfsprekend is het voor ons interessant dat we dit podium krijgen.

B35.6.jpg

30ste Leap klant verwelkomd

Afgelopen maand hebben we onze dertigste klant verwelkomd op het Leap Backup platform. Met Leap Backup kun je Office 365 sites, SharePoint Online, backup-en en ‘restoren’. Je kunt zelfs direct uit je backup file, op je desktop, bestanden vinden en eruit halen. De kosten starten bij 10 dollar per maand.

Sommige klanten vinden het geruststellend dat er een backup lokaal aanwezig is. De belangrijkste reden voor ons om Leap Backup te ontwikkelen was de compliancy regels met betrekking tot backups. Microsoft backupt periodiek en backups worden niet langer dan 30 dagen bewaard. In sommige branches is het van belang om de backups langer te bewaren en vaker te backuppen dan Microsoft standaard doet.

Daarnaast zijn er binnen sommige branches richtlijnen dat bestanden te allen tijde beschikbaar moeten zijn en in hoge nood snel uit een backup gehaald moeten kunnen worden. Met Leap Backup kan dat.

Meer weten? Ga naar de website van Leap.