Alle persoonsinformatie op één plaats met Charon van Rapid Circle

Persoonsgegevens die in meerdere applicaties moeten worden bijgehouden, u heeft er vast wel een keer mee te maken gehad. Het leidt tot dubbel werk en inconsistenties van persoonsgegevens…. en tot frustratie. Medewerkers kunnen hierdoor niet volledig vertrouwen op de correctheid van aangeboden informatie.

Charon is een tool van Rapid Circle die een antwoord biedt op deze problemen. Charon zorgt er namelijk voor dat u maximaal kunt profiteren van het Master Data Management dat ligt verankerd in uw Microsoft Active Directory (AD), de centrale gebruikersdatabase binnen uw Microsoft netwerk.

Een paar voorbeelden:

1. Standaard worden slechts een beperkt aantal velden vanuit de Active Directory on premise naar de Active Directory in de cloud (Azure AD) gesynchroniseerd. Hierdoor zijn niet alle persoonsgegevens beschikbaar in de Office 365 User Profile Store, Delve en SharePoint. Door Charon in te zetten vergroot u uw controle op de persoonsgegevens. Charon zorgt ervoor dat de profielvelden van Active Directory, Azure Active Directory en de Office 365 profielen in sync zijn. Als gevolg hiervan zijn ook de persoonsgegevens binnen alle Office 365 onderdelen, waaronder Delve, SharePoint, Outlook, Word en Skype for Business, in lijn met elkaar.

2. Wanneer de Active Directory profielvelden van uw medewerkers nauwelijks gevuld zijn en er geen koppeling met een HR-systeem beschikbaar is, kan met Charon voor een (aanvullend) self-service scenario worden gekozen. Wanneer bijvoorbeeld de mobiele telefoonnummers vrijwel niet bekend zijn kunnen ze door de medewerkers zelf ingevoerd worden, waarna synchronisatie met AD en Azure AD plaatsvindt.

Het resultaat hiervan: eenduidige gegevens, eigen regiefunctionaliteit en een consistenter Master Data Management in uw organisatie.

Charon is op SaaS basis leverbaar, snel te implementeren en laagdrempelig in gebruik.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.