Herkennen van intimidatie en pesterijen op de werkvloer op basis van een tool van Rapid Circle

Herkenning op basis van Data Analytics en Machine Learning

In deze tijd is intimidatie op de werkvloer een punt op de agenda’s van de boardroom. #metoo heeft daaraan bijgedragen. We zijn een jaar verder en het lijkt erop dat het een blijvend aandachtspunt is. Ook schijnt het zo te zijn dat de digitale communicatiemiddelen die intern worden gebruikt, zoals Slack, Facebook Workplace en Whatsapp, bijdragen aan de stijging van ongewenst (communicatie)gedrag.

Zou het misschien mogelijk zijn om Data Analytics te gebruiken om gedrag te herkennen dat intimidatie en pesterijen op de werkplek aanduidt? Jazeker. Met onze tool ‘Pulse’. For a save workplace’.

illu2-01.png

Hoewel dit gedrag voor een groot deel analoog plaats vindt, zijn de signalen wel degelijk ook digitaal te herkennen. Wanneer intimidatie plaats vindt, dan gebeurt dat meestal op basis van meerdere contactmomenten. Daar zitten meestal ook digitale contactmomenten tussen. Aannemende dat kantoormedewerkers ongeveer 70% van hun tijd besteden aan e-mailen, vergaderen en het schrijven en lezen van documenten, is het nu mogelijk om algoritmen te ontwikkelen die potentieel ongewenst gedrag kunnen herkennen.

 

Door te analyseren wie met wie communiceert en afspreekt, en in welke patronen, hoe vaak en op welke tijdstippen is al veel te herkennen. Wanneer je dit combineert met de content van de berichten, de aard, lengte en toon van de berichten, kan dit gedrag goed worden herkend. Je kunt afbeeldingen en foto’s machinaal herkennen op adult content en ook de manier hoe gereageerd wordt in een groep kan worden herkend.

Zo herken je bijvoorbeeld gedrag dat kan wijzen op pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of misbruik van hiërarchie. De technologie brengt de organisatorische gezondheid in een dashboard in beeld en slaat alarm bij potentiele calamiteiten en kan desgewenst precies vertellen wat de overschrijding precies was.

De uitdaging is niet de techniek. De uitdaging is: mogen we de mensen ook echt aanwijzen? Dat lijkt ons niet. We mogen, denken wij, ook niet op individueel niveau meten. Dus, wat ga je met de informatie op afdelingsniveau doen? We kunnen in ieder geval bepalen in welk deel van de organisatie er een andere cultuur heerst en waar er awareness moet komen voor ongewenst gedrag. Je kunt ook het effect meten van campagnes tegen ongewenst gedrag.

We hebben deze tool gebouwd op basis van een tool die wij oorspronkelijk maakten om werkstijl, productiviteit en gedragsverandering te meten. Ook kunnen we meten of adoptieprogramma’s effect hebben. De tool heet Organisational Pulse. Dit doen we op basis van zeer veel signalen uit Outlook (Exchange), Office documenten (Office 365), Yammer, Microsoft Teams en Skype. Diezelfde signalen gebruiken we om bovenstaand gedrag in kaart te brengen. Om dit in te zetten is de voorwaarde dus dat Office 365 gebruikt wordt binnen de organisatie.

Wij zijn een technologiebedrijf. We vinden het mooi om dergelijke tools te bouwen. We laten het graag aan u over hoe u de tool daadwerkelijk gebruikt. Wat doe je als je potentieel grensoverschrijdend gedrag hebt gemeten? In sommige gevallen geeft het onomstotelijk bewijs, in veel andere gevallen is het meer een signaal. Wat doe je daar precies mee? En wat betekent dit voor de privacy en gevoel van Big Brother? Dat is aan u.

De technologie is er klaar voor. En u?