voordelen

Voorkom dat klanten meer over jou weten dan jij over je klant, met Microsoft CRM Dynamics

Heeft u er ook last van, een haat/liefde verhouding met CRM-systemen? Administratie bijhouden in CRM lijkt zoveel werk en is vaak niet leuk. Alleen, het levert ontzettend veel op bij juist gebruik. Ook is het dan helemaal niet zo veel werk! De mogelijkheid tot vergroten van efficiëntie is aanzienlijk. Wilt u weten hoe dit binnen uw handbereik kan komen? In deze blog laten we je zien wat de voordelen zijn van CRM en hoe je CRM optimaal gebruikt.

De toegevoegde waarde van CRM

Heeft u ook wel eens het idee dat uw klanten meer over u weten dan dat u over uw klanten weet? Dan herkent u vast de volgende situaties. U belt enthousiast met uw klant omdat u een mooie verkoopkans wilt bespreken, maar uw klant deelt u fijntjes mee dat er een groot probleem is met een van uw producten en dat uw organisatie daar nog niet op heeft gereageerd. Of, u bent op bezoek voor een moeilijk gesprek met een voor uw afdeling kleine klant, maar u heeft geen idee dat een team van collega’s bezig is met het binnenhalen van een van de grootste deals voor uw organisatie.

Het ontbreekt uw organisatie aan inzicht in de hoeveelheid informatie die al uw medewerkers dagelijks verzamelen over uw klanten. Daardoor hebben uw medewerkers geen voorsprong en kunnen hierdoor moeilijk inspelen op datgene wat voor uw klant belangrijk is. Kortom, uw medewerkers zijn niet op de hoogte van de laatste stand van zaken. Hierdoor is het voor hen niet mogelijk om de klant optimaal te bedienen. Het gevolg is dat uw organisatie voornamelijk reactief in plaats van proactief reageert. Uw medewerkers spenderen iedere dag weer kostbare tijd aan het verzamelen van informatie. En dat terwijl uitstekend geïnformeerd zijn en toegang hebben tot relevante informatie juist in deze tijd geen issue zou hoeven zijn.

Ontsluiten van de geheimen van uw eigen organisatie met Dynamics CRM

Met Dynamics CRM Online werken al uw medewerkers aan één centraal klantenbestand. In Dynamics CRM bouwt u met de hele organisatie vanzelf aan een 360° klantbeeld. Of het nu gaat om lopende verkoopkansen, marketingacties, service vragen of speciaal op uw organisatie afgestemde front-office processen, alle informatie is direct inzichtelijk. Hiermee beschikt iedereen binnen uw organisatie over alle informatie van elke klant, waardoor uw medewerkers in staat zijn om uw klant optimaal van dienst te zijn. Uw verkoopmedewerkers zijn op het juiste moment met de juiste kansen bezig, uw marketingmensen werken met de laatste gegevens om op het goede moment een campagne uit te voeren en de medewerkers op het klantcontactcentrum zijn altijd volledig geïnformeerd.

Integratie met Office 365

Wanneer CRM wordt geïntegreerd met Office 365 biedt dit uw medewerkers nog meer mogelijkheden om uw klanten zo goed mogelijk te bedienen. Wanneer Outlook synchroniseert met CRM, worden contactpersonen, afspraken en email op dezelfde plek zichtbaar in Dynamics CRM. Integratie met SharePoint zorgt voor ontsluiting van informatie door toegang te verlenen aan uw medewerkers tot noodzakelijke documenten. Ook is het mogelijk om door middel van portalen –denk hierbij aan cliënt- of verwijzersportalen- informatie ontsluiten naar verschillende doelgroepen. Zo krijgen niet alleen uw medewerkers beveiligd toegang, maar kunt u ook beveiligd informatie delen met uw klanten of partners.

De voordelen van Dynamics CRM

CRM Dynamics biedt dus vele voordelen voor uw medewerkers, organisatie maar ook voor uw klanten. De grootste is tijdswinst. CRM resulteert in minder zoeken, minder overleg, minder mail en effectiever beslissen doordat alle benodigde informatie op één plek te vinden is. CRM zorgt voor het doorbreken van muren in uw organisatie. Verschillende afdelingen met verschillende doelen, zoals marketing, sales, de front-office en de klantenservice, werken in hetzelfde scherm aan dezelfde informatie van dezelfde klant. De scenario’s geschetst aan het begin van dit stuk zijn dan verleden tijd.

Dynamics CRM leidt tot een verandering van mentaliteit binnen uw organisatie. De focus in het omgaan met informatie verschuift van brengen naar halen. Werken in CRM leidt tot een vermindering van het aantal interne mails en stimuleert samenwerking rondom klantgegevens in CRM. Dit resulteert in een 360° klantbeeld. Hierdoor zal u altijd meer weten van uw klant dan uw klant over u!

Wilt u weten hoe CRM er voor uw organisatie en uw medewerkers uit kan zien? En wat het voor u kan doen? Neem dan contact op met Jeroen Beelen.

Technologie op de werkvloer, wel of niet productief?

Van de IT’er tot de wijkverpleegkundige, tegenwoordig maakt iedereen gebruik van technologie op de werkvloer. Naast dat technologie enorme voordelen kan bieden, kan fout gebruik van technologie ook leiden tot onwenselijke gevolgen. Denk hierbij aan vermindering van productiviteit. Michael C. Mankins van Bain & Company waarschuwt in dit artikel van Harvard Business Review voor de gevaren van nieuwe technologie op de werkvloer.

Interactie en samenwerking behoren voor velen van ons tot de kern van onze werkzaamheden. De geschiedenis laat zien dat interactie door de jaren heen goedkoper en gemakkelijker is geworden. Ook blijkt dat als het makkelijker en goedkoper is om elkaar op te zoeken, hoe vaker we dat ook doen. In het huidige digitale tijdperk zijn de kosten voor het verzenden van één mail of het plannen van één meeting nihil. Omdat het zo laagdrempelig is, ontvangen we ontzettend veel mails en spenderen we ontzettend veel tijd in meetings. Zelfs als het helemaal niet nodig is. Met andere woorden, goedkopere en makkelijkere manieren van samenwerken kunnen ook tot lagere productiviteit leiden. Meer samenwerken gaat dan hand in hand met het uitvoeren van meer handelingen, verloren tijd tussen vergaderingen, overvolle mailboxen et cetera.

Dit kan echter ook anders! Volgens Mankins is technologie van maximale toegevoegde waarde indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Als de technologie daadwerkelijk tijd bespaart
  2. Als de technologie niet dient als tool om met onwenselijk gedrag of slechte procedures om te gaan

Met andere woorden, de nieuwe technologie moet:

  1. Het aantal handelingen in een organisatie verminderen
  2. Onwenselijk gedrag of slechte procedures middels gedragsverandering elimineren.

De digitale werkplek gebaseerd op Microsoft Cloud Technologie –zoals we het voor ons zien bij Rapid Circle – voldoet aan beide voorwaarden! Door het bieden van samenwerkingstools, het mogelijk maken van samen aan documenten werken en het bieden van alternatieven voor mail en vergaderen bespaart deze digitale werkplek daadwerkelijk tijd.

We geloven er ook in dat technologische verandering altijd gepaard moet gaan met organisatorische, en dus gedrags-, verandering. Dit mag je als organisatie niet negeren.

Besteed dus aandacht aan 1) hoe de technologie aansluit bij je organisatiedoelstellingen en 2) hoe de technologie aansluit bij je medewerkers en hoe zij de technologie zullen gebruiken. Als je dat niet doet is de kans aanzienlijk dat je nieuw aangeschafte tool helemaal niet gebruikt gaat worden. Zonde van je investering! Bij Rapid Circle geloven we daarom dat aandacht voor adoptie altijd op het kritieke pad ligt bij het implementatieproces van een nieuwe technologie.

Wij zijn het in ieder geval eens met Michael C. Mankins. Technologie kan van onvoorstelbaar veel toegevoegde waarde zijn. Maar alleen als het op de juiste manier wordt ingezet en het de productiviteit bevorderd. Met de juiste tools en de juiste focus.

Bent u benieuwd naar onze visie op adoptie van technologie in organisaties. Lees dan ook onze blog ‘Adopteren kun je leren’.

Bron: M.C. Mankins. Is Technology really helping us get more done? Harvard Business Review

Een ROI van 162%: de business case voor Office 365.

 

“Wat zijn de voordelen, wat levert het op, wat zijn de kosten, wat zijn de risico’s en hoe flexibel zijn we met Office 365?”. Met andere woorden, wat is de business case? Dit is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Uit onderzoek blijkt nu dat het mogelijk is om uw investering met 162% terug te verdienen. 

In opdracht van Microsoft heeft Forrester Consulting een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Total Economic Impact” (TEI) van Office 365. Het TEI framework is een middel om kosten, voordelen, flexibiliteit en risico’s van een investering tegen elkaar af te wegen. In het onderzoek van Forrester zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd door het uitpluizen van een aantal cases en het uitvoeren van een uitgebreide survey.

De conclusie van dit onderzoek is dat investeren in Office 365 zich absoluut terugbetaalt. Een ROI van 162%, een internal return rate van 468% en een terugbetaaltermijn van 7 maanden; dat zijn de voordelen die Office 365 met zich meebrengen.

Forrester onderzoek de economische impact van Office 365 op een vijftal vlakken, namelijk: technologie, mobiliteit, control & compliance, Business Intelligence en Enterprise Social. Hieronder volgt een tipje van de sluier van de resultaten van het onderzoek:

  • Het onderzoek wijst onder andere uit dat Office 365 voordelen biedt op het gebied van technologie omdat een organisatie geen nieuwe hardware infrastructuur aan hoeft te leggen en dat minder mankracht nodig is om de tool draaiende te houden. Ook laat het onderzoek zien dat medewerkers na drie jaar 1 uur per dag overhouden doordat ze gebruik maken van Office 365. Deze tijd kunnen ze dan weer terugstoppen in uw organisatie.
  • Voorbeelden van kosten waar rekening mee gehouden moet worden zijn kosten voor de implementatie, trainingen, doorlopende system administration, en licenties.
  • Of Office 365 flexibiliteit oplevert wordt overtuigend met Ja beantwoord. Een van de ondervraagden gaf als reactie ‘It has given us tremendous agility’.
  • Risico’s zijn er ook. Een voorbeeld is het risico van implementatie. Dit risico houdt in dat het mogelijk is dat het uiteindelijke product afwijkt van de verwachte requirements. Dit is volgens Rapid Circle echter eenvoudig op te lossen door op een Agile manier Office 365 te implementeren. Door continu de requirements te toetsen, iteratief te werken en het eindproduct vanaf de start nog niet vast te leggen kan de implementatie altijd worden aangepast op de requirements van dat moment.

Wilt u precies weten op welke manier uw organisatie kan profiteren van Office 365, wat de kosten zijn, hoe het uw organisatie wendbaar houdt en wat de risico’s zijn? Download dan het hele onderzoek door hieronder het formulier in te vullen:

Name *
Name