kosten

Een ROI van 162%: de business case voor Office 365.

 

“Wat zijn de voordelen, wat levert het op, wat zijn de kosten, wat zijn de risico’s en hoe flexibel zijn we met Office 365?”. Met andere woorden, wat is de business case? Dit is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Uit onderzoek blijkt nu dat het mogelijk is om uw investering met 162% terug te verdienen. 

In opdracht van Microsoft heeft Forrester Consulting een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Total Economic Impact” (TEI) van Office 365. Het TEI framework is een middel om kosten, voordelen, flexibiliteit en risico’s van een investering tegen elkaar af te wegen. In het onderzoek van Forrester zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd door het uitpluizen van een aantal cases en het uitvoeren van een uitgebreide survey.

De conclusie van dit onderzoek is dat investeren in Office 365 zich absoluut terugbetaalt. Een ROI van 162%, een internal return rate van 468% en een terugbetaaltermijn van 7 maanden; dat zijn de voordelen die Office 365 met zich meebrengen.

Forrester onderzoek de economische impact van Office 365 op een vijftal vlakken, namelijk: technologie, mobiliteit, control & compliance, Business Intelligence en Enterprise Social. Hieronder volgt een tipje van de sluier van de resultaten van het onderzoek:

  • Het onderzoek wijst onder andere uit dat Office 365 voordelen biedt op het gebied van technologie omdat een organisatie geen nieuwe hardware infrastructuur aan hoeft te leggen en dat minder mankracht nodig is om de tool draaiende te houden. Ook laat het onderzoek zien dat medewerkers na drie jaar 1 uur per dag overhouden doordat ze gebruik maken van Office 365. Deze tijd kunnen ze dan weer terugstoppen in uw organisatie.
  • Voorbeelden van kosten waar rekening mee gehouden moet worden zijn kosten voor de implementatie, trainingen, doorlopende system administration, en licenties.
  • Of Office 365 flexibiliteit oplevert wordt overtuigend met Ja beantwoord. Een van de ondervraagden gaf als reactie ‘It has given us tremendous agility’.
  • Risico’s zijn er ook. Een voorbeeld is het risico van implementatie. Dit risico houdt in dat het mogelijk is dat het uiteindelijke product afwijkt van de verwachte requirements. Dit is volgens Rapid Circle echter eenvoudig op te lossen door op een Agile manier Office 365 te implementeren. Door continu de requirements te toetsen, iteratief te werken en het eindproduct vanaf de start nog niet vast te leggen kan de implementatie altijd worden aangepast op de requirements van dat moment.

Wilt u precies weten op welke manier uw organisatie kan profiteren van Office 365, wat de kosten zijn, hoe het uw organisatie wendbaar houdt en wat de risico’s zijn? Download dan het hele onderzoek door hieronder het formulier in te vullen:

Name *
Name