Partnership

Samen laten we onze stem horen met UserVoice: Cloud Only

Een Office 365 gebruikersscenario dat wij meer en meer zien opkomen is het cloud only scenario. In dit scenario spelen alle gebruikersacties gedurende de dag zich af met behulp van de browser in de Cloud. En dan dikwijls ook nog via verschillende apparaten. Documenten schrijf en bewerk je via Word Online. Bestanden staan niet meer op je persoonlijke deel van een fileshare, maar op je OneDrive. Al je tabellen en rapportages raadpleeg en bewerk je via Excel Online of Power BI. En hoewel het Cloud Only scenario al voor een groot deel werkelijkheid is, zijn er vandaag de dag nog steeds dingen die niet, of minder makkelijk, gaan in dit scenario. Daar zouden wij graag verbetering in zien.

Hier staan wij niet alleen in. Veel van onze klanten hebben er oren naar om met een Cloud Only scenario een groot deel van hun collega’s te ondersteunen. Of de beweegredenen nu het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid, snelheid van inloggen en werken, efficiëntie in bestanden raadplegen, het nieuwe werken mogelijk maken of het behalen van financiële voordelen zijn, allemaal hebben ze de randvoorwaarden dat het werken in de Cloud net zo makkelijk zou moeten zijn als dat ze nu zijn gewend. En het liefst zelfs nog gemakkelijker. Om die wens te verwezenlijken hebben wij een aantal ideeën op het oog, die wij graag samen met onze klanten willen promoten via de UserVoice. Deze ideeen zetten we hieronder uiteen.

Bijlagen uit email opslaan op SharePoint.

Op dit moment is het niet mogelijk om een bijlage vanuit Outlook Online direct op te slaan in een SharePoint site. De best practice op dit moment is om het bestand op te slaan in je OneDrive en het vanaf daar te verplaatsen naar SharePoint. Dit is omslachtig en biedt ruimte voor verbetering. Daarom brengen wij graag het volgende UserVoice idee onder de aandacht om op te stemmen en deze inefficiëntie weg te nemen:

‘Bijlagen uit email opslaan op SharePoint Online’ 

Bestanden verplaatsen tussen SharePoint sites.

Zoals gezegd is het mogelijk om vanaf OneDrive bestanden naar SharePoint te verplaatsen of kopiëren. Echter, vanaf SharePoint kun je geen bestanden verplaatsen naar OneDrive of naar andere SharePoint sites. Het is uiteraard een goed idee om een document te maken op de plek waar het uiteindelijk moet worden bewaard, maar soms ontkom je er niet aan om bestanden te verplaatsen van de ene naar de andere site.

Binnen alle scenario’s waarbij het nodig is een bestand te verplaatsen zouden wij graag zien dat het altijd op dezelfde eenvoudige manier kan. Dus ook als het gaat om bestanden tussen SharePoint sites. Daarom vragen we graag de aandacht voor het volgende UserVoice idee:

‘Bestanden verplaatsen of kopiëren tussen SharePoint sites’.

Eigen sjablonen aanbieden.

Office 365 kent een rijke set aan documentsjablonen voor Word Online, PowerPoint Online en Excel Online. Deze sjablonen zien er goed uit en zijn voor particuliere doeleinden goed bruikbaar. In een werkomgeving is de waarde van die sjablonen echter erg laag, omdat ze niet de in de huisstijl van de organisatie zijn opgemaakt. Het is hiernaast ook niet mogelijk om als organisatie je eigen sjablonen toe te voegen aan Office 365. De best practice op dit moment is om de bedrijfssjablonen centraal aan te bieden. Een mogelijkheid om de standaard Microsoft sjablonen aan te vullen met eigen bedrijfssjablonen in de Online varianten van Word, Excel en PowerPoint, zou een welkome aanvulling zijn op Office 365. Stem daarom samen met ons op dit UserVoice idee:

‘Documentsjablonen toevoegen aan Office 365’ 

Input is altijd welkom

Wij zullen blijven zoeken naar concrete verbeteringen om het Office 365 platform voor iedereen te blijven verbeteren. Mocht je nou zelf ook een idee hebben om Office 365 te verbeteren of een UserVoice willen laten promoten door ons, dan verwelkomen we dat zeer. Stuur je idee naar Frans Eijpe of Jacco Weijers om met ons in contact te komen. Samen laten we onze stem horen!

Deze blog is het vervolg op de blog van vorige week “Samen laten we onze stem horen met UserVoice” (http://www.rapidcircle.com/nl/samen-laten-we-onze-stem-horen-met-uservoice/), waar een uitleg in staat over de werking van het UserVoice programma van Microsoft.

Samen laten we onze stem horen met UserVoice

Als gevolg van de ontwikkelingen in de richting van de Cloud is het in het dagelijks werkleven vaak nodig om anders over zaken na te denken. Dit geldt ook voor Microsoft zelf. Niet langer wordt er eens in de drie jaar een nieuwe versie van Office uitgebracht die je van Microsoft kan kopen. In plaats hiervan neem je nu een maandelijks abonnement op Office 365 af. Deze manier van service- en dienstverlening biedt Microsoft enorme mogelijkheden op het vlak van het versneld lanceren van nieuwe producten en doorontwikkelen van functionaliteiten. Veel sneller en vaker kan er iets nieuws worden toegevoegd aan Office 365. Dit oefent echter ook druk uit om de belofte van de Cloud waar te maken. Klanten raken gewend aan het tempo en verwachten dat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen snel worden geleverd.

Waar vroeger werd nagedacht over de vraag “Wat zouden onze klanten over 3 jaar nodig hebben?“, zijn we nu bezig met de vraag “Wat willen onze klanten volgende week hebben?“. En waar we vroeger nog konden zeggen dat onze klanten ook niet zeker konden weten wat ze wilden, want ook zij konden immers niet 3 jaar in de toekomst kijken, is dat nu niet meer het geval. Onze klanten weten namelijk heel goed wat ze volgende week nodig hebben.

Het UserVoice programma

En dat is nou precies waar Microsoft gebruik van probeert te maken via haar UserVoice programma. Dit initiatief stelt iedereen in staat om zijn of haar ideeën aan te dragen voor verbeteringen van Office 365. Dus van SharePoint tot Word en van Outlook tot Power BI, alle verbeteringen die je graag zou zien kan je via UserVoice indienen. Microsoft neemt al deze suggesties serieus.

De productgroepen die de software ontwikkelen houden de feedback op hun producten nauwlettend in de gaten en dat zien we terug in de Office 365 roadmap die Microsoft publiceert. Deze Office 365 roadmap is hier te vinden: https://fasttrack.microsoft.com/roadmap.

Naast dat je ideeën kunt indienen via UserVoice kan je ook stemmen op ideeën die anderen hebben ingediend. Hierdoor wordt een ranglijst gevormd waarop de meest gewilde functionaliteiten bovenaan staan. Je kunt er donder op zeggen dat de populairst verkozen ideeën snel zullen verschijnen in Office 365.

Onze krachten bundelen 

Bij Rapid Circle willen we het Office 365 UserVoice programma graag gebruiken om ook onze klanten een stem te geven. Als Microsoft Cloud Partner houden wij ons dag in dag uit bezig met de ontwikkelingen op het Office 365 platform. En we zien naast een hele rijke suite van producten ook ruimte voor verbeteringen. Die ruimte zouden wij graag in samenwerking met onze klanten benutten. Als Microsoft Cloud specialisten kunnen wij onze ideeën duidelijk kenbaar maken via het UserVoice programma en hebben jullie als partner nodig om die ideeën naar de top van de ranglijst te stemmen.

Binnenkort zullen wij de eerste serie ideeën presenteren waarvan wij vinden dat ze niet snel genoeg aan het Office 365 platform kunnen worden toegevoegd. Houdt onze site, LinkedIn, Twitter en/of Facebook dus in de gaten!

Vragen over UserVoice? Stel ze dan aan Frans Eijpe of Jacco Weijers