Microsoft Cloud

Starten met Azure’s Advanced Data Services? Zo regel je de compliancy en governance

Wil je graag innoveren en transformeren met nieuwe technologieën op basis van Azure’s Data & AI toepassingen? Maar zegt je CISO dat het nog niet voldoende compliant is? Zo implementeer je een robuuste governance.

Als CIO of hoofd van een R&D afdeling weet je wat Azure’s Advanced Data Services je kunnen brengen. De ‘business’ staat te trappelen. Toepassingen als Databricks, Cognos DB en Machine Learning staan aan de basis van talloze innovaties in onze sector.

Basis voor compliancy

Maar hoe start je? Hoe richt je de basis goed in? De services zijn zo krachtig dat je alles met data kan doen. Wat betekent dit voor de mensen die ermee werken; mogen je data scientists, developers of eindgebruikers zomaar bij alle data? Kunnen zij ermee ‘spelen’ om tot mooie innovaties te komen? Rapid Circle zorgt ervoor dat klanten Azure’s Advanced Data Services onbekommerd kunnen faciliteren terwijl ze volledig compliant blijven.

Wie kan welke data gebruiken?

De eerste stap naar compliancy is beveiliging van de data. Dit begint bij duidelijke richtlijnen rondom toegang tot gegevens en systemen. Wie mag bij welke data? Dit staat beschreven in het governance-plan, een cruciaal onderdeel van iedere Azure-inrichting.

Voordat je start met innoveren bepaal je in dit plan de rechten en plichten van alle rollen en business units. Ook staat hierin hoe je ervoor zorgt dat dit binnen het platform niet fout kan gaan.

Daarnaast bepaal je samen welke Advanced Services (functionaliteiten) er op welke soort data gebruikt mogen worden om privacygevoelige data te beschermen.

Tot slot bepaal in dit plan je welke rapportages worden vastgelegd, welke controle hierop wordt toegepast en wat er moet gebeuren bij calamiteiten.

Hoe richt je Azure dan in?

Met dit governance-plan in handen start je met de inrichting van Azure. Het inrichten van de tenant is standaard: identities, structures, cost allocations, etc. Hiermee ontstaat een situatie die prima is voor bijvoorbeeld infrastructure en app hosting.

Maar wil je binnen een corporate organisatie ook aan de slag met Azure Data Services? Dan is deze standaard inrichting niet voldoende. Twee elementen moeten nog opgelost worden:

1)    Gebruikers hebben toegang tot alle features van Azure

Als je geen maatregelen neemt krijgen je data scientists, developers en eindgebruikers toegang tot alle Advanced Data Services van Azure. Een risico, want met een paar klikken zetten ze zo een rekenopdracht van een week aan. Een vergissing die honderdduizenden euro’s kan kosten. Ook het toepassen van AI op data moet niet zonder meer kunnen, want je wil controleren hoe er met privacygevoelige data ‘getoverd wordt’.

2)    Gebruikers hebben toegang tot alle data

Behalve de toegang tot functionaliteiten speelt ook toegang tot data een rol. Zonder maatregelen hebben gebruikers toegang tot alle data op een omgeving. Aangezien meerdere afdelingen, business units en functionele gebieden meestal iets met deze data willen ontstaan zo al snel uitdagingen rondom compliancy.

Organiseer governance in één omgeving

Om deze uitdagingen op te lossen, moet je op gebruikersniveau bepalen welke data en data-services toegankelijk zijn. Je kunt hiervoor specifieke subscriptions inrichten, maar dit een zware maatregel, niet zo flexibel en veel werk.

Een betere oplossing is een extra inrichting waarmee je per business unit en gebruiker toegang kan verlenen tot specifieke Data en Services voor een specifieke rol en periode. Hiervoor zijn geen standaard tools beschikbaar.

Azure Advaced Data Service2.jpg

LEAP DNA

Dit vormde voor Rapid Circle de reden om LEAP DNA te ontwikkelen. Dit is een SaaS-applicatie die de uitdagingen rondom Governance, Compliance en Finance voor Microsoft Azure wegneemt. De applicatie vormt een centrale omgeving waarin voor iedere eindgebruiker bepaald wordt welke functionaliteiten en data hij of zij kan raadplegen.

Toestemmingen via templates

Via intuïtieve workflows vragen data scientists, developers of eindgebruikers via LEAP DNA gemakkelijk hun gewenste toestemmingen aan. Beheerders keuren deze vervolgens goed of af en geven hen een specifieke rol voor een bepaalde periode. Rol-specifieke templates maken het beheer van deze toestemmingen nog eenvoudiger.

Zijn de toestemmingen goed ingericht? Dan kan iedere gebruiker vanaf zijn eigen laptop de relevante rekenkracht in Azure raadplegen. De connectie tussen laptop en Azure wordt door ons extra beveiligd, zonder dat daar VM/VDI voor nodig is. Zo kan iedereen volledig veilig en volgens compliancy-richtlijnen aan de slag.

Financiële uitdagingen

Met het inrichten van deze toestemmingen ben je er nog niet altijd. Vanuit financiële afdelingen ontstaat vaak weerstand tegen cloud-technologie omdat de kosten onvoorspelbaarder en veranderlijker zijn dan die van traditionele oplossingen. Om deze reden passen we Financial Reporting en Forecasting toe, zodat de kosten gemakkelijk gecontroleerd en intern doorberekend kunnen worden. Zo houdt ook uw CFO grip op innovatie.

Reporting

Tenslotte worden reports aangeboden die bewijs leveren van de compliancy en inzicht geven in gebruik en toegang.

Ook groeien met Azure’s Advanced Data Services?

Met LEAP DNA maken we het voor corporate organisaties mogelijk om überhaupt te kunnen starten met Azure Advanced Data Services. Het is gemakkelijk in te zetten, zowel als oplossing of als SaaS-dienst.

Samen met onze uitgebreide ervaring in de onboarding van Azure en het begeleiden Data Governance-trajecten maken we bedrijven zo volledig klaar voor succes met Advanced Data Services. Bovendien zijn we nog lang niet uitontwikkeld. De volgende stap is het verbeteren van de samenwerking tussen meerdere Azure-gebruikers. Gebruikmakend van Microsoft Teams willen we het voor onderzoeksteams nog makkelijker maken om te rekenen met elkaars data, ongeacht land of locatie.

Azure’s Advanced Data Services ook succesvol binnen jouw organisatie uitrollen? Neem dan nu contact op en ontdek hoe Rapid Circle en LEAP DNA jouw organisatie verder helpen.

Azure Advaced Data Service.jpg

Onvermijdelijke risico’s bij de uitfasering van Windows Server 2008 en SQL 2008. En hoe je ze wegneemt

Onvermijdelijke risico’s bij de uitfasering van Windows Server 2008 en SQL 2008. En hoe je ze wegneemt

Het is je vast niet ontgaan; op 9 juli 2019 houdt de support op voor SQL Server 2008 (en 2008 R2) en op 14 januari 2020 houdt ook de support op voor Windows Server 2008 (en 2008 R2). Dit betekent dat er einde komt aan reguliere security updates, er geen bug fixes meer plaatsvinden en er ook geen support cases meer ingediend kunnen worden.

Als het goed is heb je al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Nog niet? Zorg ervoor dat je dit alsnog doet. Heb je het wel gedaan? Good for you....alleen het is goed mogelijk dat je toch nog een of meerdere grote uitdagingen hebt.

Upgrade from Skype For Business to Microsoft Teams: When and How?

For those who haven't heard of Microsoft Teams (Teams) yet, I'll start a brief description first. Teams launched in 2016 and since then it's THE fastest growing platform in Microsoft's history. It's used for collaborating and driving digital transformation within organizations. Globally 329.000 companies are using Teams, 87 of which are Fortune 100 companies. Furthermore, Teams now supports over 44 languages and 54 customers have over 10.000 or more active users. Although Teams has Skype-like functionalities, it has much more features and capabilities. Are you impressed yet? If not, than you will be if you look at all the new functionalities since it has been launched and those that are planned for the future. Want to have a look for yourself? The roadmap can be found over here

Because of the similarity between Skype For Business (SfB) and Teams, organizations have been asking us over the last two years if and when they should upgrade from SfB to Teams. As a big fan of Teams I always answered with a very definitive 'YES, do it now!'. But in my potentially over-excited answer I always mentioned that not all SfB features were available in Teams. Well, this is not the case anymore…

Skype for Business vs. Microsoft Teams

During Microsoft Ignite 2018 Microsoft has announced that Teams is now up to par with SfB when you look at features. All features from SfB are now in Teams. But of course Teams brings you much more than SfB. For example, Teams gives you the possibility to share documents within a (collaboration) group, use channels to group your conversation based on specific topics, connect to other (third party) applications both for ingoing and outgoing data and much much more. To put it in perspective, SfB is an application for communicating and Teams is an application for collaborating. Looking at all the features Teams has to offer it's much more than just another application organizations can use for their communicating. Teams will be the 'Hub' for collaborating with people from inside and outside your organization and when it's combined with Flow, PowerApps and Power BI this application can also be used to digitally transform outdated, costly and time-consuming processes and workflows within the organization. All these applications are readily available within the Office 365 or Microsoft 365 stack, so no extra investments will have to be made. 

For example, there's one case at the biggest airline from the Netherlands where Teams helped employees be more effective and decisive in their day-to-day tasks. Using Teams, Flow and PowerApps a flight attendant was able to make a picture of a broken trolley wheel via the Teams mobile application. The picture was then used to assess the problem automatically and to present the flight attendant with a protocol for fixing the issue. Pretty nice right?

Over the last year Microsoft has been working on making Teams ready from a technical/functional perspective as well as creating materials for clients and partners for the upgrade process, which can be very helpful for planning and upgrading to Teams. It's divided into two categories: Basic and Pro. Furthermore, additional content and assistance can be provided via Microsoft’s FastTrack program.

You can contact Rapid Circle for this, since we are a Premium FastTrack Partner. 

 

Two great things about integrating Teams

Two very interesting things Microsoft did was to make the co-existence management very easy for IT admins in the newly created Teams Dashboard and improve in-client experiences for both Teams as SfB users. Regarding co-existence management for IT admins, they made it possible to easily upgrade all users to Teams or just a couple and provide in-client notifications to users. It's even possible to revert the upgrade in case the situation request this. So there's no harm in upgrading, if wanted the upgrade can be reversed. 

The other thing Microsoft did was making it clear for users which colleague already has been upgraded to Teams and which colleague hasn't. Both colleagues can still communicate with each other between the two applications, they just get an in-screen message that the other one is using a different platform. (Marked in on the left by the red square and on the right by the yellow bar)

Reducing Employee Effort

The upgrade to Teams will not only help your organization be more productive and future-proof it can also drive cultural change within the organization. Because all applications used for their day-to-day tasks are in one central place 'Hub', and this place is also where they communicate with other collaboration group members, it empowers employees to:

  • Be more effective and decisive in their combined responsibilities

  • Improve in knowledge sharing (inside and outside their own collaboration group)

  • Improve current and future processes

  • Collaborate more intensively across multiple locations

  • Work on mobile devices

In simple, it reduces the Employee Effort for working with digital tools. 

When your organization decides to upgrade to Teams it's crucial to not only do the technical upgrade but to also help your end-users with this transition. As I discussed earlier it can, and believe me it will, bring a cultural change as well. To make sure this change is successful and aligned with organizational goals it's imperative to involve end-users in the beginning of the process in order to gather requirements, specific use scenario's, align on technical limitations and/or prerequisites and to create overview of the knowledge need for end-users. 

So enough introduction and preparation talk, let's talk high level a bit about which steps need to be taken during this upgrade process. 

5 Steps for Upgrading

1. Project Stakeholders

First of all, start with getting all project stakeholders in one room. Yes, i know this isn't the easiest thing to do, especially in larger organizations. You can start by inviting representatives per stakeholder and take it from there. But it is crucial to align all potential parties on the upcoming change. 

2. Project Definition

Start defining the project scope together with the project stakeholders. The rule of thumb here is: Start SMALL and build up from the base iteratively. The primary goal needs to be a 'simple' upgrade. Get employees acquainted with the application and it's numerous possibilities. Once 80% of your employees have adopted Teams successfully you can start adding new functionalities and build custom workflows for outdated processes. 

3. Technical Readiness and User Readiness

As you can see in the overview listed below the technical and user readiness is a parallel exercise. The goal for this phase is to make sure your entire organization is ready for the upgrade. For example, what steps need to be taken to update the current (legacy) Cloud Video Interop hardware in conference rooms? Which new skills and/or knowledge is needed to make use of Teams more effectively. And so on so on. 

4. Deployment and Implementation 

Always start with a Teams-pilot in a small(er) group before upgrading all your employees to Teams. During multiple Teams-pilots we've done at clients, the pilot gave project stakeholders valuable information. Without this information the roll-out to the rest of the organization could have never be as successful as they were. After the pilot is completed you can start by upgrading the rest of the employees in groups/batches/phases, however you want to do it. It's not best-practice to upgrade at once for larger organizations. 

5. Operational Excellence

This phase is the one where it gets really interesting. I previously made some comments about starting small with the upgrade to make sure Teams is adopted by your employees. Only when the adoption rate is at the desired level you can start adding more functionalities and digitalize current workflows or processes. If you start earlier it can have a negative impact on the rate of adoption and overall success of the project. So again, start with the basics.

So when reading all this has made you interested in upgrading to Teams or if you have any additional questions, don't hesitate to contact me at Rapid Circle. We can always set up a conference call via Teams to discuss the specifics.

Rapid Circle in expertpanel tijdens IT/Dev Connections in San Francisco

In een goed gevulde conferentiezaal zaten op dinsdag 25 oktober een aantal experts en MVP, die hun sporen verdiend hebben in Enterprise Collaboration, achter de tafel om vragen te beantwoorden tijdens de IT/Dev Connections conferentie in San Francisco, CA.

Onder die experts was ook Thomas Verwer, Cloud Infrastructure Lead van Rapid Circle. Daarnaast gaven ook experts als Jaap Wesselius, Andy Malone en Theresa Miller acte de présence.

Tijdens de sessie werden de experts gevraagd naar de uitdagingen op het gebied van Enterprise Collaboration voor het komende jaar.

Compliancy, security, (cloud)identity en adoptie van de nieuwe services als Teams en Groups stonden hoog op de lijst.
De experts benadrukten dat veel van de koudwatervrees en angst om de stap naar de Cloud te maken ongegrond zijn. Voor ieder risico bestaat een mitigatie maatregel en voor extreme scenario’s waarin er extra functionaliteiten nodig zijn bestaan er zeer volwassen third party tools die de totaaloplossing heel volwassen maken. De Microsoft Cloud biedt een enorm sterke propositie voor bedrijven die samenwerking naar een hoger niveau willen tillen.

Zo hebben bedrijven die de stap naar Office 365 reeds gemaakt hebben een voorsprong in de voorbereiding op de GDPR die in 2018 geïntroduceerd wordt, om een van de uitdagingen te noemen.

Thomas Verwer aan het woord tijdens de Ask de experts sessie

Thomas Verwer aan het woord tijdens de Ask de experts sessie

Andy Malone onderstreept de enorme kracht die uitgaat van de continue doorontwikkeling van alle samenwerkingstools binnen het platform. Daarnaast ook het belang van doordachte Governance die gepaard gaan met de introductie van die technieken. Zo is het belangrijk om goed na te denken over wie er Groups mag aanmaken binnen een organisatie.

Klik hier voor meer informatie over IT/Dev conferentie en de sprekers.